Kwijtschelding NHG-schuld hangt af van medewerking aan verkoop

Executieverkoop van hun huis is de boze droom voor veel mensen met een hoge hypotheek en hoge maandlasten. Als het dan al gebeurt en de opbrengst is lager dan de hypotheekschuld wordt de boze droom zelfs een nachtmerrie. Echter, er zit nog meer aan vast dan dat alleen.

Als de woning met nationale hypotheekgarantie (NHG) is gekocht, loopt u nog steeds het risico dat u de restschuld aan het Waarborgfonds Eigen Woningen moet terugbetalen. Althans, als u in onvoldoende mate meewerkt aan het hele verkoopproces.
Dat overkwam begin dit jaar iemand wiens huis executoriaal was verkocht. De verkoop leverde niet voldoende op om de bank te betalen. Omdat het huis met nationale hypotheekgarantie was gekocht betaalde het Waarborgfonds Eigen Woningen het restant uit aan de bank. Het Waarborgfonds sprak vervolgens de gedupeerde toch aan voor terugbetaling van het restant. Hij zou geen volledige medewerking hebben verleend om executieverkoop te vermijden en het huis op een normale manier te verkopen. Dat laatste brengt meestal meer op.

Het Waarborgfonds had hem diverse keren gevraagd om een volmacht aan de bank te geven voor de onderhandse verkoop van het huis. Ook was hem gevraagd het huis te verlaten omdat die volgens de makelaar in bewoonde staat niet verkoopbaar was. Pas een half jaar na de verzoeken gaf hij de volmacht af en daarna duurde het nog een jaar voordat hij het huis verliet. Achterstallig onderhoud en een niet schoon gemaakte woning bevorderden evenmin het verkoopproces.
Het Waarborgfonds kan op grond van zijn algemene voorwaarden besluiten een vordering niet te innen als iemand wat betreft het niet kunnen betalen te goeder trouw is geweest en hij of zij volledig heeft meegewerkt om een zo goed mogelijk financieel verkoopresultaat te halen. Zowel de rechtbank als het hof hebben op grond van alle omstandigheden geoordeeld dat betrokkene in dit geval geen volledige medewerking heeft verleend om een executoriale verkoop van de woning te voorkomen. Beide hebben daarop ook geoordeeld dat het Waarborgfonds het verzoek van betrokkene om kwijtschelding van het ontstane verlies in redelijkheid heeft kunnen afwijzen.

Wilt u meer weten van de rechten en plichten ten opzichte van de geldverstrekker en garantie-instelling bij het kopen van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak.