Ontbindende voorwaarde soms stilzwijgend verlengd

Vrijwel elke koopovereenkomst bevat een financieringsvoorbehoud, gekoppeld aan een bepaalde termijn. Logisch dat een koper die na die termijn een beroep op het voorbehoud doet, geen voet aan de grond krijgt en 10% boete verschuldigd is. Of ligt dat toch genuanceerder?

Het hangt er van af of partijen – door hun handelen – de gestelde termijn hebben losgelaten. Dat kan het geval zijn als de koper voor het verstrijken van de termijn wel aan de verkoper aangeeft de financiering mogelijk niet rond te krijgen, maar toch in onderhandeling met de verkoper blijft over een mogelijk te verwezenlijken financiering. Als dat zo is, mag de koper er van uitgaan dat de verkoper de termijn heeft losgelaten.

Als koper en verkoper na het verstrijken van de in de koopovereenkomst gestelde termijn voor het financieringsvoorbehoud nog steeds in overleg zijn over de koop, is een beroep van de verkoper op het verstrijken van de termijn niet meer opportuun. Dat vindt ook de rechter, getuige een dergelijke zaak in 2015.

Wilt u meer weten over het vastleggen of naleven van ontbindende voorwaarden in een koopovereenkomst? Bel ons voor het maken van een afspraak.