Risico voor huurtoeslag bij schenkingen

Wie huurtoeslag krijgt en ook het genoegen heeft dat hij of zij een of meer schenkingen van bijvoorbeeld ouders krijgt, loopt de kans dat de huurtoeslag wordt geblokkeerd. Dat blijkt weer eens uit twee onlangs gepubliceerde uitspraken van de Raad van State.

In het eerste geval ging het om een woning die een kind van haar ouders huurde. Het kind genoot huurtoeslag. Zij ontving maandelijks een onderhoudsbijdrage van haar ouders, waarmee zij de huur betaalde. De huurtoeslagregeling bepaalt dat er geen recht op huurtoeslag is als een schenking wordt verrekend met de huur. Daarmee vindt er geen betaling van de huurder aan de verhuurder plaats. Anders wordt dit als de huurder een schenking van zijn of haar ouders ontvangt en daarmee de huur aan bijvoorbeeld de woningcorporatie (verhuurder) betaalt. Dan draagt de huurder wel de huurkosten.

In het tweede geval heeft een kind vermogen, dat bestaat uit een flinke niet-opeisbare vordering op zijn ouders, op basis van een papieren schenking. Er bestaat echter op grond van de wet geen recht op huurtoeslag als de betreffende huurder over het berekeningsjaar een voordeel uit sparen en beleggen geniet. Alleen bijzondere omstandigheden kunnen dat voorkomen. In dit geval zou dat te overwegen zijn omdat de huurder slechts een papieren voordeel heeft. De rente wordt in zijn geval direct verrekend met (afgetrokken van) zijn bijstandsuitkering. Dat feit brengt volgens de Raad van State echter niet met zich mee dat het vermogen buiten beschouwing moet worden gelaten.

Wilt u dergelijke of andere risico's bij het geven of ontvangen van schenkingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.