Spaarverplichting voor Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) moet vanaf medio 2016 verplicht een minimumbedrag gaan sparen voor onderhoud en herstel van de woningen. Hoeveel er per vereniging gespaard moet worden is afhankelijk van het door de VvE opgestelde meerjaren-onderhoudsplan. Een alternatieve basis voor het spaarbedrag kan zijn 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.

Het wordt met de wetswijziging ook mogelijk voor VvE's om leningen voor bepaalde doelen aan te gaan. Als een appartementseigenaar zijn woning dan verkoopt, gaat dat deel van de lening dat de VvE heeft afgesloten, over naar de nieuwe eigenaar. Een verbetering zit in de regels over de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opvolgend appartementseigenaren.

Veel VvE's blijken onvoldoende te reserveren voor onderhoud van het appartementencomplex. Dat is voor het kabinet reden om fondsvorming voor dit doel verplicht te stellen. Blijft reservering achterwege, dan loopt het bestuur een groot aansprakelijkheidsrisico op grond van onbehoorlijk bestuur.Met de nieuwe regels kan de VvE geldleningen sluiten voor

  • verbetering van de energieprestatie van het complex;
  • voor onvoorziene onderhoudskosten; en
  • voor andere dan de gewone jaarlijkse kosten als de hoogte van het reservefonds ontoereikend is.

De VvE is vrij om zelf voorwaarden vast te stellen, bij besluit of in het splitsingsreglement.

Het kabinet wil de nieuwe regels per 1 juli 2016 laten ingaan. VvE's krijgen dan maximaal drie jaar tijd om de minimale reservering voor het reservefonds tot stand te brengen. . Het wetsontwerp is op 31 juli 2015 ter consultatie bekend gemaakt. Ook u kunt gebruik maken van de mogelijkheid uw mening te geven op het wetspoorstel. Dat kan tot en met 30 september 2015 via http://www.internetconsultatie.nl/wet_verbetering_verenigingen_van_eigenaars.

Wilt u meer weten over de Vereniging van Eigenaars? Bel ons voor een afspraak.