Splitsingsakte appartementen wijzigingen bij ingrijpende verbouwing

Het is in deze tijd niet zo vreemd dat woonappartementen worden verbouwd naar zorgwoningen. Op die manier wordt ingespeeld op de veranderende behoeften van bewoners en derden. Een besluit om die veranderingen daadwerkelijk te gaan uitvoeren, wordt genomen in een vergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Hoe voorkomt u als VvE dat dergelijke besluiten nietig zijn?


De meeste besluiten die een VvE neemt, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Voor sommige besluiten is echter een grotere meerderheid nodig. Altijd moeten de regels van het spel worden gevolgd. Die zijn voor de leek niet altijd eenvoudig te doorgronden.

Een goed voorbeeld daarvan is een zaak die deze zomer voor het Hof in Arnhem speelde. De VvE had bij gewone meerderheid bepaald dat enkele woonappartementen en bergingen als zorgwoningen zouden worden gebruikt en enkele parkeerplaatsen als fietsenstalling. Dat bleek een nietig besluit.

De bouwkundige werkzaamheden waren van een dermate omvang en inhoud dat de nieuwe situatie niet meer overeenkwam met de oorspronkelijke splitsingsakte. Dat zijn permanente wijzigingen die niet zo makkelijk terug te draaien zijn. In dergelijke gevallen is een wijziging van de splitsingsakte nodig. Om dat voor elkaar te krijgen moeten vier van de vijf bij de betreffende vergadering aanwezige appartementseigenaren akkoord gaan met de aanpassing.

Is uw VvE van plan een wijziging aan te brengen in het gebruik van uw appartementencomplex? Bel ons voor een afspraak. Dan kijken we samen of de voorgenomen wijzigingen passen binnen de bepalingen van de bestaande splitsingsakte.