Verkoop van aandeel in gemeenschappelijke grond kan niet zomaar

Mag u, als u mede-eigenaar bent van een stuk grond, uw aandeel in dat perceel zonder overleg en toestemming van uw mede-eigenaren verkopen? Nee, zegt de Hoge Raad. Als u uw deel wilt verkopen, moet u het eerst afsplitsen van het grote geheel. Hoe zit dat precies?

Het is niet nodig dat er – om het stuk grond te kunnen verkopen – eerst een fysieke of juridische splitsing van het geheel in gedeelten wordt gedaan. De Hoge Raad stelt dat het wel nodig is om het deel dat zal worden verkocht, voorafgaand aan de verkoop aan te wijzen als afzonderlijk te individualiseren zaak. Zo'n aanwijzing gaat over het hele stuk grond en kan daarom alleen door de gezamenlijke eigenaren worden gedaan.

Als de aanwijzing niet of niet op die manier is gedaan, is de verkoop van een dergelijk deel nietig.

Wilt u meer weten over uw positie als u samen met anderen onroerend goed bezit? Bel ons voor het maken van een afspraak.