Voor huis in erfenis geldt WOZ-waarde

Sinds 2010 geldt voor de heffing van de erfbelasting dat voor de waarde van woningen wordt aangesloten bij de WOZ-waarde. Soms pakt dat voordelig voor u uit, soms ook niet. Als de WOZ-waarde op de datum van overlijden hoger is dan het bedrag waarvoor u het huis als erfgenaam later verkoopt of kunt verkopen, heeft u pech gehad. De erfbelasting wordt over de WOZ-waarde op het moment van overlijden berekend.

In de oorspronkelijke tekst van de Successiewet, die dateert uit 1956, wordt uitgegaan van een belastbaar bedrag dat is gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer (bij verkoop). Sinds 2010 is dat dus veranderd in de WOZ-waarde. Deze basis geldt zowel voor hoofdverblijven als voor tweede woningen of vakantiehuizen.

U kunt er wel voor kiezen om niet de WOZ-waarde voor het kalenderjaar waarin de verkrijging plaatsvindt te kiezente kiezen, maar de WOZ-waarde van het jaar volgend op het jaar van verkrijging.

Wilt meer weten over de behandeling van nalatenschappen in het algemeen of nalatenschappen met onroerend goed in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.